Införande av Kanban

Med Kanbanmetoden visualiserar man befintliga processer. När arbetssättet är synligt för alla skapar detta en grund för effektivisering.

LKU-Kanban-Coaching-Professional-badge-rectangular-72dpi_M

I Kanban fokuserar man på flödet av arbetspaket. Man begränsar antalet bollar i luften för att minska flödestiden, det ger snabbare utveckling och bättre kvalitet.

Kanban kan också användas på högre nivå i företag för att visa hur produktutvecklingen flödar genom företaget, från kundförfrågan till att kunden har driftsatt. Genom att visualisera hela kedjan synliggörs de största flaskhalsarna och man undviker sub-optimering.

Kanban är ett utmärkt komplement och till och med ersättare till Scrum.

Agaro hjälper företag att inför Kanban. Införande brukar vara mindre ”smärtsamt” än införande av Scrum eftersom man inte gör så stora ändringar i början utan förbättrar kontinuerligt.

Kontakta torbjorn@agaro.se för höra hur Agaro kan hjälpa er öka effektiviteten i produktutvecklingen med hjälp av Kanban.

Agaro kan också hålla kurser i Kanbanmetoden. Grundkursen är på 1 dag.

Torbjörn Lundquist är certifierad Kanban-coach via Lean-Kanban University.