Introduktion till Scrum och Kanban – 1 dag

Vad är Scrum och Kanban? De ser ganska lika ut med sina tavlor med lappar men de skiljer sig åt markant trots sina yttre likheter och det är viktigt att veta hur för att dra största möjliga nytta av dem.

Målet med kursen är att deltagarna ska förstå vad Scrum och Kanban är, teorin bakom dem och hur man praktiskt inför dem i sin organisation.

Innehåll:

  • Vad är agile?
  • Scrum
  • Lean
  • Kanban
  • För och nackdelar med Scrum och Kanban

Kursen kan hållas hos Er i Era lokaler eller hos Agaro i Linköping. Kontakta torbjorn@agaro.se för en offert.