Agile coach

Agile, eller Agil som vi säger på svenska betyder lättrörlig eller smidig. Att snabbt kunna styra om utvecklingen när nya krav dyker upp är exempel på att vara agil. Att kunna leverera ofta och få feedback från kund ofta är ett annat. För Agaro betyder agil utveckling att man effektiviserar sin utveckling, fokus på kvalitet, ledtider och kundnytta.

Hur blir ett företag agilt? Vad krävs det för verktyg och processer?

Agaro hjälper företag att bli agila genom att genomlysa organisationen och påvisa flaskhalsar som motarbetar lättrörlighet. Vi kan visa på exempel som ökar rörligheten och kvaliteten, ofta genom verktyg och arbetssätt som fungerat för andra företag.

Som Agile coach går vi in och stöttar agilt införande genom utbildning, rekommendationer runt verktyg och processer och deltagande i det dagliga arbetet.

Ett beprövat och lyckat upplägg är följande:

  • En halv dags teori och kick-start
  • Återkommande coachning vid sprintslut, retrospective och planering.