Införande av Lean

I Lean strävar man hela tiden åt att alla aktiviteter man gör ska öka värdet på produkten för kunden. Allt annat är slöseri.

För att ”bli” Lean finns ett antal verktyg och metoder att införa men det krävs också att man anammar Lean-filosofin. Ständiga förbättringar och strävan mot perfektionism ska genomsyra hela personalen.

Agaro hjälper Ert företag att bli Lean genom att kartlägga processer för att hitta slöseri och eliminera dessa. I Lean går man systematiskt till väga och beslut ska grunda sig på insamlat data och ordentliga rotorsaksanalyser. Förbättringsförslag ses som hypoteser som prövas och utvärderas innan de fastställs.

Agaro kan också sprida Lean-filosofin i företag genom föreläsningar och coachning av nyckelpersoner.