Införande av Scrum

Scrums regelverk kan man lära sig på 5 minuter men att få en organisation att bli effektiv med Scrum kräver mer. Hur får man ett team att jobba tillsammans? Vem bör vara Product Owner och vem passar som ScrumMaster? Vad gör vi av de gamla projektledarna? Vilka discipliner ska finnas i teamet?

Det är mycket att tänka på vad det gäller Scrum, det viktiga är att man börjar men det kan krävas hjälp utifrån för att nå högpresterande team. Torbjörn har erfarenhet från att ha infört Scrum på flera företag. Varje företag är unikt och så också hur man implementerar Agaro inför Scrum i LinköpingScrum.

Agaro hjälper Er att föra in Scrum och Kanban eller att trimma redan befintliga implementationer. Kontakta torbjorn@agaro.se för mer information.