Ledarskapscoachning

Som chef och ledare kan det ibland vara ensamt, man känner sig utlämnad och vet inte riktigt vad som är ”Best Practice”. Då kan Agaro ställa upp och coacha dig. Vi har erfarenhet från gruppchefsnivå, sektionschefsnivå, utvecklingschef och medlem i ledningsgruppen.