Torbjörn Lundquist

Agil Coach

Utveckla bättre produkter, på kortare tid med nöjdare personal!

Agil coachning när den fungerar som bäst

 • Känner du att ditt eller dina utvecklingsteam har mer att ge?
 • Har ni inte tid till förbättringar?
 • Är produkterna försenade, av låg kvalitet och löser fel problem?
 • Har ni tusen förbättringsidéer men vet inte var ni ska börja?
Om du svarar ja på någon av frågorna kan jag hjälpa er! Jag har jobbat med dessa frågor i 20 år.

Erbjudande

Jag erbjuder coachning på heltid eller deltid där jag coachar och utbildar personer, team, ledningsgrupper eller hela företaget.

Jag kan också jobba operativt, hålla förbättringsworkshops, införa metoder och verktyg.

”Det finns nog ingenting som vi har investerat i en utbildning som vi har fått så mycket ut av” Jan Brugård – VD Wolfram Mathcore
Efter att jag är klar med coachningen kommer ni ha utvecklingsteam som:
 • Utvecklar bättre produkter
 • Har en tydlig utvecklingsprocess
 • Vet hur de ska förbättra sin egen process och gör det kontinuerligt
 • Har en vision för hur de vill jobba
 • Lägger tid på förbättringar, betar av teknisk skuld
 • Är mer stolta över de produkter de utvecklar
 • Känner att de utvecklas i sina roller
 • Tycker det är roligare att gå till jobbet

Varför

Jag har sett och ser så mycket slöseri i företag. Slöseri med tid, slöseri med energi, slöseri med människors välmående. Jag älskar att förbättra saker, att lösa problem, inte bara symptom utan roten till problemen. Det ger mig stor tillfredsställelse. En konsekvens av detta är att företagen jag hjälper utvecklar bättre produkter och tjänar mer pengar och det är det många som gillar.
Metoder, tekniker och verktyg jag sett fungera och som jag lär ut:
 • Kanban, Lean och Scrum
 • Förbättringsworkshops, retrospectives
 • Toyota Kata
 • User Story Mapping
 • Automatisering av tester
 • Continous Integration och Continous Deployment, gärna i molnet
 • Jira

Fantastiska Team

Fantastiska Team utvecklar fantastiska produkter. Fantastiska produkter gör användarna glada och säljer bra. Ett fantastiskt team kännetecknas enligt mig av att medlemmarna:
 • Fokuserar på att få snabb återkoppling (fungerar produkten? Har vi utvecklat rätt produkt?)
 • Ständigt förbättrar sig, reflekterar, lär sig
 • Lyfter varandra, delar med sig
 • Har de rätta verktygen och den rätta miljön för att göra ett fantastiskt jobb
 • Lägger tid på att hålla sin kodbas i ett bra skick
 • Utvärderar och implementerar nya mer effektiva tekniker, ramverk och metoder
En metod jag använder mig av är att göra en genomlysning av teamet, var står vi idag, och hur kan vi bli ännu mer fantastiska?

Kontakta mig för att bolla de problem ni har och hur jag skulle angripa dem. Första mötet är alltid kostnadsfritt.

Kontakta mig också för att få en detaljerade beskrivning av vilka uppdrag jag utfört, några finns listade i min linked in-profil.


Kontakt

Kontakta Torbjörn Lundquist på Agaro genom att maila torbjorn@agaro.se eller ringa 072-17 69 403.